Privacy policy

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poučení o právech Kupujícího při zpracování osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy, zejména pak zpracování, vyřízení a doručení objednávky, inkaso pohledávek a předcházení hackerských útoků. Mezi zpracovávané údaje patří osobní údaje v rozsahu objednávkového formuláře, data o objednávce a informace o dopravě a platbě.

2. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

3. Kupující má právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době uchování, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, a informace o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů. Kupující má dále právo žádat opravu nebo výmaz osobních údajů, jsou-li nepřesné, resp. jestliže pominul účel jejich zpracování.

4. Kupující má právo získat od Prodávajícího osobní údaje, které se jej týkají a jež poskytl Prodávajícímu. Toto právo by se mělo uplatnit v případě, kdy subjekt údajů poskytl osobní údaje na základě svého souhlasu, nebo pokud je zpracování potřebné za účelem plnění smlouvy. Prodávající na základě žádosti Kupujícího poskytne Kupujícímu tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

5. Domnívá-li se Kupující, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat omezení zpracování, vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domnívá-li se Kupující, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 6.V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat: na korespondenční adrese společnosti Resto express s.r.o, Pierre Cardin, O/C Arkády Pankrác, 140 00 Praha 4-Nusle na telefonním čísle: +420 722 146 300, na e-mailové adrese: info@pierrecardin.boutique

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookies. Jedná se o malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Identifikují informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Vaše osoba není na základě těchto informací identifikovatelná. Díky souborům cookies můžete využívat zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat. Pomáhají nám také ke správné funkčnosti našich stránek a při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané. Díky tomu můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům. Používané soubory cookies na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle. Podle funkce pak následně členíme soubory cookies na konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů, remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení a analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek. Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nikdy nelze identifikovat. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookies.